Aktualności

07.06.2023

Dyspensa


Biorąc pod uwagę tradycyjny sposób przeżywania piątku po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, na dzień 9 czerwca 2023 roku, wszystkim osobom przebywającym w granicach archidiecezji częstochowskiej,

dyspensy
od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku
oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych

Zalecam jednocześnie, aby osoby korzystające tego dnia z dyspensy ofiarowały dowolną modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz podjęły zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości chrześcijańskiej wobec potrzebujących, bądź ofiarowanie jałmużny.

Dla duszpasterzy, niniejsza dyspensa, niech będzie sposobnością do przypomnienia wiernym zasad i sensu praktyk postnych.

(-) ✠ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

(-) Ks. Marian SZCZERBA
KANCLERZ

Częstochowa, 6 czerwca 2023 r.
L. dz. 1025/5.1.1/2023

Kalendarz

Nabożeństwa

Niedziela i Święta
09:00, 11:00

Dni powszednie
16:00

Kancelaria

Poniedziałek - Piątek
15:00 - 16:00