Ogłoszenia

22.01.2023

22.01.2023r. - III NIEDZIELA ZWYKŁA1.
W zeszłą Niedzielę, to jest 15 stycznia, Drugą Niedzielę Zwykłą, przeżywaliśmy Trzecią Niedzielę Miesiąca. Z tej racji Ofiary zbierane na tacę stanowiły tak zwana Tacę Gospodarczą. Zebrane zostało 860 złotych. Za złożone ofiary, Ofiarodawcom serdecznie dziękuję.

2. Wizyta Kolędowa Duszpasterska zaplanowana została na tenże tydzień w następujący sposób: we wtorek, to jest 24 stycznia: Kolonia Dabrowice u Państwa: Golczyków, Garncarków, Pana Tokarskiego, Zasowskich, Lamorskich, Siódmaków, Jegersów, Pana Adamusa, we środę, to jest 25 stycznia: Dolina Czernicka u Państwa: Domagałów, Rabikowskich, Sobusiów, Furmańczyków, Rabikowskich, Pani Kowalskiej, Wawrzyniaków, Nicińskich, Niepiekłych, we czwartek, to jest 26 stycznia: Dolina Czernicka u Państwa: Pani Leszczyńskiej, Grabowskich, Grabowskich, Szusterów, Kaźmierczaków, Rabędów, Pani Cieślak, w piątek, to jest 27 stycznia: Dolina Czernicka u Państwa: Wojtyczków, Wojtyczków, Szusterów, Rynkiewiczów, Pani Szuster, Szymańskich, Urbańskich, w sobotę, to jest 28 stycznia: Czernice u Państwa: Zadwornych, Korytków, Korytków, Pana Kałużnego, Musiałów, Janiaków, Pani Ramuś, Pani Ramuś, Nowaków, Broczkowskich. Wizyta Kolędowa Duszpasterska planowo ma być rozpoczynana od godziny 1000. Ze względu na podjęcie przez moją osobę  obowiązków Duszpasterskich w Parafii Ostrówek, mogą zaistnieć okoliczności uniemożliwiające odbycie zaplanowanej i zapowiedzianej na dany dzień Wizyty Duszpasterskiej Kolędowej w danym rejonie Parafii. O zaistniałych przeszkodach Rodziny zostaną poinformowane. W przypadku zaistnienia owych przeszkód i niemożności odbycia zaplanowanej Wizyty Kolędowej zostanie ona przełożona na pierwszy zaplanowany wolny termin tygodnia przyszłego.

3. Rozpoczęty został remont części głównej naszej świątyni. Planowo ma on obejmować restaurację, czyli odnowienie wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, boazerii w całości. Restaurację, czyli cyklinowanie i zabezpieczenie lakiernicze parkietu w prezbiterium. Odnowienie, czyli pomalowanie ścian kościoła. Odnowienie, czyli pomalowanie tabernakulum. Położenie zakupionych płytek na posadzce kościoła. Wstępny koszt remontu został oszacowany na około 50 - 60 tysięcy złotych. Przewidziany czas remontu na okres jednego roku. 

Kalendarz

Nabożeństwa

Niedziela i Święta
09:00, 11:00, 18:00

Dni powszednie
16:00

Kancelaria

Poniedziałek - Piątek
15:00 - 16:00