Ogłoszenia

04.12.2022

04.12.2022r. - II NIEDZIELA ADWENTU1. W tym tygodniu, w dniach 3 i 4 grudnia, to jest w sobotę i niedzielę, przeżywamy  Rekolekcje Adwentowe Parafialne. Za obecność na Mszach Świętych, a szczególnie za przystąpienie do Sakramentu Pokuty serdecznie dziękuję.

2. W dzisiejszą Niedzielę, 04 grudnia, w II Niedzielę Adwentu, przeżywamy Pierwszą Niedzielę Miesiąca. Z tej racji ofiary zbierane na Tacę przeznaczone będą na ogrzewanie Kościoła Głównego i Dolnej Kaplicy.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Księdza Arcybiskupa Wacława Depo do końca miesiąca Listopada miały zostać przeprowadzone wybory do Rad Duszpasterskich w Parafiach. Dotyczy to także naszej Parafii. Wybory niniejsze w naszej Parafii przeprowadzone zostały w ubiegłą niedzielę, to jest 27 Listopada. Do Urny Wyborczej wrzucone zostało 36 kart z wypisanymi imionami i nazwiskami Kandydatów zawierających w sumie 53 głosy. Wyniki głosowania po zliczeniu przybrały następująca postać: na następującego Kandydata oddano następującą ilość głosów: Szustera Zygmunta – 6, Kowalskiego Tadeusza – 5, Cieślak Grażynę – 4, Rabikowską Katarzynę – 4, Lamorskiego Dariusza – 4, Rabikowskiego Piotra – 4, Henryka Świata – 4, Szuster Sylwię – 3, Szymańskiego Marcina – 3, Kępińskiego Adama – 3, Małgorzatę Janiak – 3, Michała Szustera – 2, Chudego Sławomira – 2, Piotra Korytka – 2, Kałużnego Zdzisława – 1, Kaźmierczaka Sławomira – 1, Chudą Anetę – 1, Tokarka Roberta – 1, Krzysztofa Nawrockiego -1. Komisja Wyborcza składała się z następujących Osób: Zygmunta Szustera, Dariusza Lamorskiego, Macieja Jasińskiego. Po uwzględnieniu wstępnego powołania do Rady Ekonomicznej Parafii Osób: Zygmunta Szustera, Rabikowskiego Piotra, Szymańskiego Marcina, Nawrockiego Krzysztofa, Lamorskiego Dariusza, Rada Duszpasterska Parafii przybrała następującą wstępną formę: w jej skład Wchodzą: Kowalski Tadeusz, Świat Henryk, Kępiński Adam, Janiak Małgorzata, Korytek Piotr, Zasowska Henryka, Maciej Jasiński, przy czym Osoby: Zasowska Henryka i Maciej Jasiński zostały powołane z nominacji Proboszcza. Osoby: Grażyna Cieślak, Sylwia Szuster, Michał Szuster, Katarzyna Rabikowska odmówiły udziału w niniejszej Radzie. Nominowanych Członków zarówno Rady Duszpasterskiej jak i Ekonomicznej proszę o wyrażenie zgody przyjęcia niniejszego Urzędu poprzez kontakt bezpośredni bądź telefoniczny z Proboszczem Miejsca przez okres 2 tygodni od dnia dzisiejszego, to jest 4 grudnia 2022 roku. Dopiero po tym czasie nastąpi ostateczne uformowanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej. Karty do głosowanie będą udostępnione do wglądu przez okres 2 tygodni.

4. Można nabywać Świece Bożonarodzeniowe w Zakrystii jak i Kaplicy Dolnej. Cena Świecy Małej wynosi 10 złotych, cena Świecy Dużej wynosi 20 złotych.

5. Parafia w Dąbrowie koło Wielunia organizuje Wyjazd Feryjny do Kościeliska  w dniach od 15 do 21 stycznia 2023 roku. Przewidziany koszt wyjazdu ma wynosić 1.200 złotych od osoby. Chętnych na tenże wyjazd proszę zgłaszać do osoby tutejszego Proboszcza.

Kalendarz

Nabożeństwa

Niedziela i Święta
09:00, 11:00, 18:00

Dni powszednie
16:00 lub 17:00

Kancelaria

Poniedziałek - Piątek
15:00 - 16:00