Ogłoszenia

20.11.2022

20.11.2022r. - XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA1.
Od najbliższego wtorku, to jest 22 dnia Listopada, Msze Święte w Dni Powszednie oraz Wieczorowa Msza Niedzielna i Świąteczna odprawiane będą w Dolnej Kaplicy. W Głównym Kościele odprawiane będą Msze Święte w dni Świąteczne i Dopołudniowe Msze Święte w niedzielę.    

2. W dzisiejszą Niedzielę, to 20 Listopada, 34 Niedzielę Zwykłą, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, przeżywamy Trzecią Niedzielę Miesiąca. Z tej racji Ofiary zbierane na tacę stanowią tak zwaną Tacę Gospodarczą. Za złożone ofiary Ofiarodawcom serdecznie dziękuję. 

3. W dzisiejszą Niedzielę, to 20 Listopada, 34 Niedzielę Zwykłą, przeżywamy  ostatnią Niedzielę tegoż Roku Liturgicznego zarazem Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Przyszłą Niedziela rozpoczęty zostanie tegoroczny Okres Adwentu. Tegoroczne Rekolekcje Adwentowe przeżywać będziemy w dniach 3 i 4 grudnia. Spowiedź Adwentowa w naszej Parafii zaplanowana jest na 3 dzień  Grudnia.

4. Serdecznie dziękuję za ofiarę na rzecz utrzymania porządku w naszej Parafii Mieszkańcom Jasienia w wysokości 190 złotych. Serdeczne Bóg zapłać.

5. Zgodnie z rozporządzeniem Księdza Arcybiskupa Wacława Depo do końca miesiąca Listopada mają zostać przeprowadzone wybory do Rad Duszpasterskich w Parafiach. Dotyczy to także naszej Parafii. Stąd w ostatnia niedzielę miesiąca Listopada zostanie wystawiona puszka do której będzie można składać karteczki z wypisanym imieniem i nazwiskiem kandydata. Zgodnie z ustalonymi zasadami Ordynacji Wyborczej do Rady Duszpasterskiej mogą zostać wybrane jedynie Osoby uczestniczące w życiu parafialnym, uczestniczące regularnie w praktykach religijnych i cechujące się niezachwianą opinią moralną. W naszej Parafii liczba członków Rady Parafialnej winna wynosić, uwzględniając liczbę osób żyjących w Parafii i zgodnie z nową Ordynacja Wyborczą, 8 osób. Przy czym z wyboru proboszcza 2 osoby, z wyboru Wiernych Parafii 6 Osób. W związku z powyższym uprasza się wiernych o przygotowanie się i namysł do dokonania niniejszych wyborów dnia 27 Listopada tegoż roku czyli za dwa tygodnie. Kadencja Urzędującej Rady, zgodnie z zarządzeniem, wygasa dwa tygodnie po terminie wybrania nowych Członków niniejszej Rady.

6. Zgodnie z zarządzenie Księdza Arcybiskupa Wacława Depo w Parafiach naszej Archidiecezji zorganizowana została zbiórka żywności na rzecz poszkodowanych w wyniku trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie Ukraińców. Z tej racji w Głównym Kościele jak i Dolnej Kaplicy wystawione zostaną kartony do których można będzie składać produkty żywnościowe do dnia 30 Listopada tegoż roku.

7. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia.

Kalendarz

Nabożeństwa

Niedziela i Święta
09:00, 11:00, 18:00

Dni powszednie
16:00 lub 17:00

Kancelaria

Poniedziałek - Piątek
15:00 - 16:00